Аптекам

1.1. Умови Програми для Аптек:

1.1.1. Приєднатися до участі у Програмі має право кожна Аптека (крім тимчасово окупованої АРК та зони проведення АТО).
1.1.2. Інформацію щодо Програми Аптеки отримують з таких джерел:
1.1.2.1. Веб-сайти: www.xap.com.ua, www.bayer.ua;
1.1.2.2. Інформаційні листи від ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА»;
1.1.2.3. Повідомлення від Дистриб'юторів лікарських засобів (далі – Дистриб’ютор), які уклали відповідні угоди (договори) з ТОВ «Байєр»;
1.1.2.4. Інші джерела.

1.2.3. Умови, які необхідно виконувати Аптекам для участі в Програмі:

1.2.3.1. Наявність в Аптеці постійного, безперебійного доступу до мережі Інтернет;
1.2.3.2. Укладення з одним або кількома Дистриб'юторами, які беруть участь у Програмі, відповідного договору (додаткової угоди) про участь у Програмі;
1.2.3.3. Придбання у Дистриб’юторів, які беруть участь у Програмі, не менше двох упаковок лікарського засобу Ксарелто® (ривароксабан) 20 мг № 28 та (або) Ксарелто® (ривароксабан) 15 мг № 42 на місяць.
1.2.4. Для участі в Програмі Аптека має зареєструватись на сайті apt.xap.com.ua або звернутися до ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» за телефоном гарячої лінії 0800 210 910.
1.2.5. ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» проводить технічне підключення Аптеки до Програми протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання запиту щодо підключення на сайті apt.xap.com.ua та за умови, що Аптека має постійний, безперебійний доступу до мережі Інтернет, має підписану відповідну додаткову угоду/додаток до Договору з одним або кількома Дистриб'юторами про участь у Програмі.
1.2.6. ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» надає Аптеці, яка бере участь у Програмі доступ до інформації щодо перебігу Програми на сайті ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» apt.xap.com.ua (далі – Особистий Кабінет). Доступ до Особистого Кабінету можливий за умови введення в розділі «Вхід» на сайті apt.xap.com.ua персональних ідентифікаційних даних (логіну та пароля), котрий Аптека отримує від ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» під час технічного підключення до Програми.
1.2.7. В Особистому Кабінеті Аптека отримує доступ до детальної інформації щодо продажів Аптеки у межах Програми, а саме таких даних:

1.2.8. Аптека-учасниця, яка бере участь у Програмі, закуповує лікарський засіб Ксарелто® у будь-якого Дистриб’ютора на умовах попередньо укладених договорів (додаткових угод).
1.2.9. При бажанні пацієнта стати учасником Програми «Здоров’я від Байєр» аптека повинна зареєструвати пацієнта у Програмі шляхом реєстрації на сайті apt.xap.com.ua в розділі «Реєстрація пацієнта», після чого, видати пацієнту карту учасника програми «Здоров’я від Байєр» з бар-кодом.
Для реєстрації пацієнта необхідно вказати наступні данні: діагноз (скорочено), рекомендовану тривалість терапії препаратом Ксарелто® (місяців) та, у разі бажання пацієнта отримувати СМС нагадування, його контактний номер мобільного телефону.
1.2.10. При придбанні пацієнтом лікарського засобу Ксарелто® із застосуванням картки учасника Програми (або її номера), Аптека-учасниця надає пацієнту знижку від власної роздрібної ціни на відповідну форму лікарського засобу Ксарелто®. При цьому вартість Товару зі знижкою має бути не більше, ніж 1083,28 грн (одна тисяча вісімдесят три гривні двадцять вісім копійок) за одну упаковку лікарського засобу Ксарелто® (ривароксабан) 20 мг № 28 та 1632,57 грн (одна тисяча шістсот тридцять дві гривні, п’ятдесят сім копійок) за одну упаковку лікарського засобу Ксарелто® (ривароксабан) 15 мг № 42.
1.2.11 Аптека-учасниця, або Аптечна мережа, яка бере участь у програмі «Здоров’я від Байєр» (далі – Аптека) має вести облік лікарського засобу Ксарелто® (ривароксабан) 20 мг № 28 та (або) Ксарелто® (ривароксабан) 15 мг № 42 (далі – ЛЗ), що знаходиться у Аптеці. Облік ведеться у «власному кабінеті» на сайті програми apt.xap.com.ua із регулярністю 1 (один) раз на 2 (два) календарних тижня, починаючи з моменту отримання офіційної комунікації від ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» та/або повідомлення у «власному кабінеті» Аптеки на сайті apt.xap.com.ua про початок ведення обліку, що є обов’язковим для всіх учасників Програми.

Ведення обліку має відбутися за наступним алгоритмом:
1. Первинне внесення ЛЗ (вноситься тільки один раз), що є в Аптеки на дату отримання повідомлення про необхідність ведення даного звіту– «залишки»
2. Реєстрація кожного наступного отриманого ЛЗ від Дистриб’юторів – «актуальні відвантаження»
3. Реальний залишок формується автоматично шляхом додавання до «залишку» «актуальних відвантажень» та автоматичним вирахуванням системою ЛЗ, що були продані в Програмі за період.

Під реєстрацією «актуальних відвантажень» мається на увазі ведення обліку наступних даних:

Виключення: Аптеки, фактичне відвантаження яким відбувається рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) календарних тижня. Такі Аптеки мають реєструвати актуальні відвантаження лікарського засобу, що бере участь у Програмі, один раз на місяць.

1.2.12. Механіка зниження вартості лікарського засобу Ксарелто®:

1.2.12.1. Під час придбання пацієнтом кожної упаковки лікарського засобу Ксарелто® із застосуванням картки учасника Програми Аптека-учасниця за допомогою пристроїв для зчитування штрих-кодів та спеціального програмного забезпечення, яке надається ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА», перевіряє картку учасника Програми (або її номер) та ліміт придбання лікарського засобу Ксарелто® зі знижкою.
1.2.12.2. ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» на вимогу ТОВ «Байєр» надає останньому інформацію щодо виконання та дотримання учасниками Програми її Умов.
1.2.13. Умови надання знижок Аптеці:

1.2.14. Дистриб’ютор надає Аптеці-учасниці знижку на умовах відповідного договору (додаткової угоди) на кількість Товару, рівну кількості Товару, на яку Аптека-учасниця надала знижки пацієнтам протягом дії Програми.
1.2.15. Аптека-учасниця, яка реалізує лікарський засіб Ксарелто® зі знижкою, має право придбавати його у будь-якого Дистриб’ютора, який бере участь у Програмі.

1.3. Умови Програми для Дистриб’юторів:

1.3.1. Приєднатися до участі у Програмі має право кожен Дистриб’ютор, що має прямий договір поставки з ТОВ «БАЙЄР»
1.3.2. Інформацію щодо Програми Дистриб’ютори отримують з таких джерел:
1.3.2.1. Веб-сайт www.xap.com.ua та www.bayer.ua;
1.3.2.2. Інші джерела.
1.3.3. Дистриб’ютор має право взяти участь у Програмі на підставі укладення з ТОВ «Байєр» відповідного договору (додаткової угоди) про участь у Програмі.
1.3.4. Дистриб’ютор закуповує лікарський засіб Ксарелто® у ТОВ «Байєр».
1.3.5. По закінченню відповідного звітного періоду на умовах, визначених у відповідному договорі (додатковій угоді), Аптека надає ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» інформацію про кількість реалізованих в межах Програми упаковок лікарського засобу Ксарелто, а ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» надає цю інформацію за попередній місяць у вигляді звіту ТОВ «Байєр» до 10 числа поточного місяця.
1.3.6. По закінченню відповідного звітного періоду ТОВ «Байєр» на умовах, визначених у відповідному договорі (додатковій угоді), надає Дистриб’ютору знижку на кількість лікарських засобів Ксарелто®, рівну кількості лікарських засобів Ксарелто®, на яку Аптеки, які придбали лікарський засіб Ксарелто® у Дистриб’ютора, надали знижку пацієнтам.
1.3.7. ТОВ «Байєр» надає Дистриб’ютору знижки від оптово-відпускної ціни ТОВ «БАЙЄР» на товар у разі виконання Дистриб’ютором Умов Програми.
1.3.8. Лікарський засіб Ксарелто®, на який надається знижка Дистриб’ютору, має бути придбаний пацієнтом за картою учасника Програми.
1.3.9. ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» надає Дистриб’ютору, який бере участь у Програмі, доступ до інформації щодо перебігу Програми на сайті ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» (далі – Особистий Кабінет). Доступ до Особистого Кабінету можливий за умови введення в розділі «Вхід» на сайті stat.xap.com.ua персональних ідентифікаційних даних (логіну та пароля), котрий Дистриб’ютор отримує від ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» під час технічного підключення до Програми.
1.3.10. Особистий Кабінет Дистриб’ютора містить загальний інформацію такого змісту:

1.3.11. Доступ до Особистого Кабінету Дистриб'ютор може отримати, звернувшись до ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» за телефоном гарячої лінії 0800210910. У відповідь на звернення ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» зобов’язане надати Дистриб’ютору персональний логін та пароль протягом 2 (двох) робочих днів.

1.4 Вимоги щодо фармаконагляду:
Якщо Вам стало відомо про небажане явище або скаргу на якість, які виникли при застосуванні лікарських засобів компанії «Байєр» в Україні, будь-ласка негайно (не пізніше 24 годин с моменту отримання Вами інформації) надішліть повідомлення на електронну адресу компанії Байєр в Україні PV_Ukraine@bayer.com, або звернутись до офісу компанії Байєр за телефоном (044) 220 33 00. Для отримання більш детальної інформації завантажте презентацію та форму для репортування небажаних явищ або скарг на якість у розділі Заявка на підключення на сайті apt.xap.com.ua